Menu
Mateřská škola Roudnice
Mateřská školaRoudnice

GDPR

 

Informační povinnosti
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679


Mateřská škola Roudnice, Roudnice 100 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.
Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.
Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Správce OÚ:

  • Bc. Martina Kopřivová
  • sídlo správce: Mateřská škola, Roudnice, Roudnice 100, 50327 Lhota pod Libčany
  • telefon: 735123435 e-mail: martina.koprivova@msroudnice.cz

Pověřenec pro školy:

  • Hradecký venkov o.p.s.
  • Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
  • Kontaktní osoba: Bc. Eva Kalenská
  • E-mail: gdpr@hradeckyvenkov.cz
  • Datová schránka: z8zdm5p

Škola

Publicita

Povinná publicita OP JAK

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor